PSA ztrojnásobuje hospodářský výsledek z provozní činnosti a dokončuje ekonomickou obnovu

download-pdf
download-image
download-all
  • 5 % provozní marže z provozní činnosti u automobilové divize v roce 2015
  • 3,8 mld. € provozního free cash flow v roce 2015, tj. 6 mld. € vygenerovaných během 2 let
  • Všechny cíle byly překročeny: PSA v předstihu dokončila svůj plán obnovy
  • 5. dubna 2016 představí skupina svůj strategický plán růstu zisku


„Díky mobilizaci celé společnosti a jejích partnerů jsme náš plán splnili v rekordně krátkém čase. Mám z tohoto kolektivního vítězství velkou radost, neboť jsme se tím vrátili do hry a prokázali jsme potenciál PSA. V nestabilním mezinárodním prostředí je hbitost a bezchybná operativnost klíčem k úspěchu, o tyto přednosti se budeme moci opřít při realizaci našeho dalšího plánu růstu zisku,“ prohlásil Carlos Tavares, předseda představenstva skupiny PSA Peugeot Citroën.

Pro forma obrat[1] skupiny za rok 2015 činí celkem 56 328 mil. €, oproti 53 301 mil. € v roce 2014. Po přeřazení činnosti  Automotive Exteriors společnosti Faurecia čin obrat skupiny 54 676 mil. €, což představuje nárůst o +6 %.

Obrat Automobilové divize se zvýšil na 37 514 mil. €, což oproti roku 2014 znamená nárůst o 4 %. Za tímto nárůstem stojí především nárůst čistých cen, produktové složení nabídky a pozitivní účinek objemů, stejně jako příznivý dopad vývoje směnných kurzů.

Hospodářský výsledek z provozní činnosti skupiny se v roce 2015 ztrojnásobil na 2 733 mil. €, oproti 797 mil. € v roce 2014. Hlavní část tohoto růstu nese Automobilová divize, která dosáhla nárůstu o 1 808 mil. €, a to díky příznivému produktovému složení nabídky – odraz úspěchu nabídky nových vozů – a snížení nákladů, kterého se podařilo dosáhnout v druhém pololetí roku 2015. Více než třetinou se na zlepšení podílelo příznivé provozní prostředí.

Pro forma hospodářský výsledek z provozní činnosti Automobilové divize zahrnující 50 % výsledků čínských společných podniků vzrostl o 1 882 mil. € na 2 248 mil. €.

Jednorázové provozní výnosy a náklady představují v roce 2015 celkem -757 milionů €, především z důvodu nákladů na restrukturalizaci Automobilové divize.

Finanční výsledek skupiny činil –642 mil. €, oproti –755 mil. € v roce 2014.

Čistý hospodářský výsledek skupiny je pozitivní a dosahuje 1 202 mil. €, oproti roku 2014 jde o nárůst o +1 757 mil. €.

Hospodářský výsledek z provozní činnosti Banque PSA Finance činí 514 mil. €[2], což představuje nárůst o 177 mil. € oproti roku 2014. Díky strategickému partnerství uzavřenému se společností Santander Consumer Finance mohla skupina využít podmínek refinancování, které byly na nejlepší úrovni na trhu.

Hospodářský výsledek z provozní činnosti společnosti Faurecia činil 830 mil. €, což představuje nárůst o 235 mil. € oproti roku 2014.

Volné hotovostní prostředky (free cash flow) výrobních a prodejních společností dosáhly 3 658 mil. €, což je výsledek zlepšení provozního peněžního toku a potřeb provozního kapitálu (+942 mil. €) a dividend od čínských společných podniků se společností Dongfeng a od Banque PSA Finance.

Bez nákladů na restrukturalizaci a vlivu jednorázových opatření činí provozní volné hotovostní prostředky 3 803 mil. €.

Na konci prosince 2015 dosáhly skladové zásoby 350 000 vozů (včetně nezávislé sítě), což představuje nárůst o 11 000 kusů oproti konci roku 2014.

Čistá finanční pozice výrobních a obchodních podniků dosahuje k 31. prosinci 3015 celkem 4 560 mil. € a oproti 31. prosinci 2014 se zvýšila o + 4 012 mil. €.

Perspektivy trhu

Skupina PSA Peugeot Citroën očekává, že automobilový trh v Evropě se v roce 2016 zvýší o 2 %, v Číně o přibližně 5 %, zatímco v Latinské Americe dojde k poklesu o zhruba 10 % a v Rusku o přibližně 15 %.

Provozní cíle skupiny byly překročeny

Skupina v roce 2015 vygenerovala provozní volné hotovostní prostředky ve výši 3,8 mld. € a překročila tak svůj cíl vygenerovat v období 2015-2017 provozní volné hotovostní prostředky ve výši přibližně 2 miliardy €.

Skupina si rovněž stanovila cíl dosáhnout v roce 2018 u Automobilové divize provozní marže[3] ve výši 2 % a během příštího střednědobého plánu (2019–2023) dosáhnout 5 %. Tento cíl byl již v roce 2015 překročen, neboť Automobilové divizi se podařilo dosáhnout provozní marže ve výši 5 %.

Skupina PSA Peugeot Citroën představí svůj strategický plán růstu zisku 5. dubna 2016.

Vzhledem k tomu, že tento rok skupina završuje svoji ekonomickou obnovu, nebude se navrhovat vyplacení dividend za rok 2015.  Pro rok 2016 bude představena politika vyplácení dividend, která bude v souladu s politikou odvětví.

Scroll