Skupina PSA zahájila v továrně v Mulhouse výrobu roušek

download-pdf
download-image
download-all

Vedení skupiny PSA se během nouzového stavu 10. dubna rozhodlo investovat 1 milion EUR do výroby chirurgických roušek typu 1, aby se uspokojily potřeby všech zaměstnanců skupiny a současně bylo možné pravidelně poskytovat cílené dary charitativním organizacím (skupina PSA darovala v období nouzového stavu více než 700 000 roušek).Instalovaná výrobní linka používá francouzské technologie a má výrobní kapacitu 12 000 roušek za hodinu. V továrně v Mulhouse byl vyškolen tým 12 zaměstnanců, který je schopen zajistit roční výrobu až 70 milionů roušek, což zajistí nezávislost zásobování podniku. Fáze náběhu začala 3. srpna a dosud bylo vyrobeno 250 000 roušek.

Yann Vincent, ředitel pro výrobu a dodavatelský řetězec skupiny PSA, prohlásil: „Tato investice je výsledkem celé řady rozhodnutí krizového výboru s cílem zajistit ochranu našich zaměstnanců, současně byl přijat posílený a kontrolovaný hygienický protokol, který byl po ukončení nouzového stavu zaveden ve všech odvětvích činnosti skupiny PSA“.

Scroll