Skupina PSA odkupuje 10 milionů vlastních akcií od skupiny Dongfeng Motor Group (DFG) a schválila dodatek ke smlouvě o zpětném odkupu akcií s DFG

download-pdf
download-image
download-all

Skupina DFG prodává na základě podmínek dohody o zpětném odkupu akcií ze 17. prosince 2019[1] a rozhodnutí dozorčí rady ze dne 14. září 2020 skupině PSA 10 milionů kmenových akcií společnosti Peugeot SA představujících přibližně 1,10 % základního kapitálu společnosti.

 

[1] Uzavření dohody o zpětném odkupu akcií (i) schválila 17. prosince 2019 dozorčí rada, která měla za to, že dohoda přispěje k dokončení plánované fúze společností Peugeot SA a Fiat Chrysler Automobiles NV, a (ii) valná hromadá akcionářů ho schválila dne 25. června 2020.Tyto akcie získává skupina PSA dne 23. září v rámci mimotržní transakce za cenu 16,385 EUR za akcii[1], celková kupní cena tak činí 163 850 000 EUR (bez poplatků) a akcie zaniknou po vypořádání transakce, které proběhne 25. září 2020, v souladu s programem zpětného odkupu akcií skupiny PSA.

Tato operace navazuje na oznámení z 18. prosince 2019 týkající se plánovaného sloučení společností Peugeot S.A. a Fiat Chrysler Automobiles N.V., které povede k vytvoření skupiny Stellantis, z hlediska objemu čtvrtého největšího výrobce na světě v rychle se měnícím automobilovém průmyslu.

Skupiny PSA a DFG se rovněž dohodly na úpravě dohody o zpětném odkupu akcií ze dne 17. prosince 2019. Pokud tuto úpravu schválí správní rada DFG, prodá skupina DFG dalších 20,7 milionů akcií, na které se vztahuje tato dohoda, do konce roku 2022 v rámci jedné nebo více transakcí jedné nebo více třetím stranám, a to v případě, že DFG tyto akcie neprodá skupině PSA nebo jedné nebo více třetím stranám do 31. prosince 2020.

 

[1] V souladu s podmínkami dohody o zpětném odkupu akcií odpovídá cena za akcii Peugeot S.A. nejvyšší uzavírací ceně na regulovaném trhu Euronext v Paříži během referenčního období 5 obchodních dnů.

Scroll